Guider

Row Row Row Your Boat - låtark

Row Row Row Your Boat - låtark

Ro ro ro din båt
Försiktigt ner i bäcken
Merrily, merrily, merrily, merrily
Livet är inte mer än en dröm
Ro ro ro din båt
Försiktigt ner i bäcken
Merrily, merrily, merrily, merrily
Livet är inte mer än en dröm
Ro ro ro din båt
Försiktigt ner i bäcken
Merrily, merrily, merrily, merrily
Livet är inte mer än en dröm
Ro ro ro din båt
Försiktigt ner i bäcken
Om du ser en krokodil
Glöm inte att skrika!